ubezpieczenie firmy

Z pewnością każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że bez względu na charakter profesji trzeba liczyć się z ryzykiem, które mogłaby narazić działalność na straty. W związku z tym zdecydowanie warto ubezpieczyć swoją firmę, tak by zatroszczyć się o przyszłość i mieć pewność, że nasz kapitał czy też dobro naszych pracowników będzie odpowiednio zabezpieczone.


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla firm

Ubezpieczenie OC firmy to zdecydowanie najpopularniejszy produkt, który wybierają właściciele firm. W ten sposób można zyskać ochronę na wypadek, gdyby w związku z prowadzeniem działalności została wyrządzona szkoda osobowa lub rzeczowa wobec osób trzecich.


Posiadanie polisy OC firmy gwarantuje wiele korzyści. Sam zakres ochrony zależy od tego, co proponuje towarzystwo ubezpieczeniowe, przy czym warto zaznaczyć, że ubezpieczyciele chętnie negocjują warunki i dopasowują je do indywidualnych potrzeb klientów. Zazwyczaj ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni przedsiębiorcę w razie:


 • wypadku pracownika przy pracy z winy pracodawcy;
 • szkody wynikającej z zanieczyszczenia środowiska;
 • kosztów związanych z wycofaniem bądź naprawieniem uszkodzonego produktu;
 • szkody wyrządzonej nieumyślnie – nawet takiej, która powstała na skutek niedbalstwa.

Cena ubezpieczenia firmowego

Na ostateczny koszt polisy dla firmy wpływa wiele czynników, w tym charakter działalności, branża czy też prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Przy kalkulacji składki w ubezpieczenia OC firmy brane są pod uwagę obroty firmy.


By znaleźć najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia firmowego, zgłoś się do naszej firmy.

Which home insurance is right for you?

Grupowe

Aliquam posuere gravida wolf moon retro. Hella ironic

get a quote

Szkolne

Aliquam posuere gravida wolf moon retro. Hella ironic

get a quote

Nieruchomości

Aliquam posuere gravida wolf moon retro. Hella ironic

get a quote

Grupowe

Aliquam posuere gravida wolf moon retro. Hella ironic

get a quote

Save 30% on your every home Insurance policy from froturance

Since 1914, the New York Mutual Insurance Company has been serving policyholders protecting businesses

Start with your zip code to compare car insurance

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Start with your zip code to compare Home insurance

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Start with your zip code to compare life insurance

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Start with your zip code to compare health insurance

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

945+ Reviews

Already member? SIGN IN

Maria Marlin Retired Govt Officer, ON, Canada

Very helpful fully explaining the different plans. Cash value is accessed via policy loans, which accrue interest and reduce cash value our valuable items.

Maria Marlin Retired Govt Officer, ON, Canada

Very helpful fully explaining the different plans. Cash value is accessed via policy loans, which accrue interest and reduce cash value our valuable items.

  Serving the interests of our clients. Personalized support and relationships matter to  we are owned by banks, we are empowered to deliver top-notch support and services able to add on additional.

  Serving the interests of our clients. Personalized support and relationships matter to us. Because we are owned by banks, we are empowered to deliver top-notch support and services able to add on additional.

  Serving the interests of our clients. Personalized support and relationships matter to us. Because we are owned by banks, we are empowered to deliver top-notch support and services able to add on additional.

  Serving the interests of our clients. Personalized support and relationships matter to us. Because we are owned by banks, we are empowered to deliver top-notch support and services able to add on additional.

  Serving the interests of our clients. Personalized support and relationships matter to us. Because we are owned by banks, we are empowered to deliver top-notch support and services able to add on additional.

  Need any help!

  Since 1914, the New York Mutual Insurance Company has been serving policyholders – protecting businesses, mitigating losses, defending claims. Renters .

  Funded and backed by