Ubezpieczenie firmy

Ubezpieczenie firmy

Z pewnością każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że bez względu na charakter profesji trzeba liczyć się z ryzykiem, które mogłaby narazić działalność na straty. W związku z tym zdecydowanie warto ubezpieczyć swoją firmę, tak by zatroszczyć się o przyszłość i mieć pewność, że nasz kapitał czy też dobro naszych pracowników będzie odpowiednio zabezpieczone.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla firm

Prywatne ubezpieczenie OC to zdecydowanie najpopularniejszy produkt, który wybierają właściciele firm. W ten sposób można zyskać ochronę na wypadek, gdyby w związku z prowadzeniem działalności została wyrządzona szkoda osobowa lub rzeczowa wobec osób trzecich.

Niektóre zawody są zobowiązane do posiadania aktualnej polisy – należą do nich m.in. radcowie prawni, detektywi czy też inżynierowie budowlani. Pozostali przedsiębiorcy mogą wykupić ubezpieczenie w pełni dobrowolnie, jednak nie da się ukryć, że warto pomyśleć o takim rozwiązaniu.

Dzięki OC możemy zyskać bardzo wiele. Sam zakres ochrony zależy od tego, co proponuje towarzystwo ubezpieczeniowe, przy czym warto zaznaczyć, że ubezpieczyciele chętnie negocjują warunki i dopasowują je do indywidualnych potrzeb klientów. Zazwyczaj ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni nas na wypadek:

  • wypadku przy pracy;
  • awarii urządzeń;
  • szkody wynikającej z zanieczyszczenia środowiska;
  • kosztów związanych z wycofaniem bądź naprawieniem uszkodzonego produktu;
  • szkody wyrządzonej nieumyślnie – nawet takiej, która powstała na skutek niedbalstwa.

Jak skutecznie ubezpieczyć firmę?

Oprócz standardowej polisy OC właściciele firm z pewnością powinni zadbać o ubezpieczenie mienia. Wówczas chronione będą budynki i lokale, a także wszelkie urządzenia, specjalistyczne maszyny, sprzęt elektroniczny, a nawet oprogramowanie czy środki obrotowe. Równie dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie majątku oraz polisa zabezpieczająca od utraty zysku.

Wielu przedsiębiorców decyduje się także na ubezpieczenie grupowe pracowników. Zazwyczaj tego typu produkty mają szeroki zakres ochrony oraz stosunkowo niską składkę. Taki krok nie tylko pozwoli na jeszcze bardziej szczegółowe zatroszczenie się o interesy firmy, ale jest również mile widzianym gestem, który wpływa na poprawę stosunków zawodowych między pracownikami a przełożonymi.

Cena ubezpieczenia firmowego

Na ostateczny koszt polisy dla firmy wpływa wiele czynników, w tym charakter działalności, branża czy też prawdopodobieństwo wystąpienia szkody. Ubezpieczyciele biorą także pod uwagę wartość majątku firmowego oraz rozmiar przedsiębiorstwa.

By znaleźć najkorzystniejszą ofertę ubezpieczenia firmowego, zgłoś się do agenta AIDE.