Ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania

Własne mieszkanie to wymarzony azyl dla wielu z nas. Tym bardziej tak istotne jest, aby zapewnić naszemu majątkowi właściwą ochronę. Skutecznym rozwiązaniem jest wybór polisy mieszkaniowej, która chroni nasz dobytek przez niespodziewanymi zdarzeniami losowymi. Dowiedz się, co wchodzi w jego zakres.

Ubezpieczenie mieszkania – zakres

W zakres polisy mieszkaniowej wchodzą istotne części składowe. Są to przede wszystkim elementy nieruchome wraz z elementami stałymi, czyli takimi, których nie da się zdemontować, jak np. glazura, podłogi czy stałe elementy wyposażenia łazienek.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku ubezpieczenia mieszkania w skład nieruchomości wchodzi także piwnica oraz miejsce parkingowe. Dlatego też możesz mieć pewność, że również te elementy zostaną objęte tą samą polisą.

Ubezpieczenie mieszkania obejmuje również ruchomości, czyli przedmioty, które mogą z łatwością zostać wyniesione przez złodzieja, np. sprzęt RTV czy AGD.

Przed czym chroni polisa mieszkaniowa?

Polisa mieszkaniowa, podobnie jak ubezpieczenie domu, chroni Twój dobytek przed trudnymi i niespodziewanymi zdarzeniami losowymi, jak pożar, zalanie czy przepięcie, które w dużym stopniu mogą nadszarpnąć Twój majątek. W skład zabezpieczenia, jakie gwarantuje ubezpieczenie mieszkania, wchodzi ochrona przed działalnością osób trzecich. Możemy tutaj zaliczyć zarówno kradzież i włamanie, jak i wybicie okien czy zniszczenie drzwi.

Wybierając polisę mieszkaniową, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ubezpieczenie elementów stałych oraz murów, a także wybrać ochronę przed uszkodzeniami, które mogą wyrządzić sąsiedzi, np. zalanie mieszkania. W tej sytuacji koniecznie należy wybrać polisę, która będzie chronić nas także w zakresie odpowiedzialności cywilnej, czyli w momencie, gdy to my przypadkowo będziemy sprawcą szkody.

Pamiętajmy, aby przed zawarciem umowy bardzo dokładnie zapoznać się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Tam znajdują się wszelkie informacje dotyczące naszej potencjalnej polisy, a ich dokładna znajomość pozwoli nam uniknąć rozczarowań, jeśli dojdzie do ewentualnej szkody, a ubezpieczyciel ze względu na wyłączenie odpowiedzialności zawarte w OWU nie będzie w stanie wypłacić nam odszkodowania.